DNT GK 2 mockup.jpg

DNT Oslo og Omegn

Oppgave: DNT Oslo og Omegn ønsket flere medlemmer i aldersgruppen 18-26 år.

Innsikt: DNT har mange hytter i nærheten av Oslo, og det er kortere til dem enn man skulle ha trodd.

Løsning: Plakater med veibeskrivelser til den nærmeste hytta, på holdeplassene som kan ta dem dit. Videre settes det opp mot fraser den urbane målgruppen er svært vant til å høre, for å oppfordre til å gjøre noe nytt og vise at man ikke trenger å dra på den samme kaféen hver gang man skal møte venner.

DNT GK 2 mockup.jpg
Artboard 1-80.jpg
 
 
DNT GK 3 mockup.jpg
 
 

Videre kan de klassiske DNT-skiltene settes opp rundt om i sentrum for å underbygge hvor kort det faktisk er til hyttene i Oslo og Omegn.

 
DNT GK Bussholdeplass.jpg